Psykologisk veiledning for individer og par


Livssituasjoner vi ikke tar tak i varer evig, livssituasjoner vi velger å forholde oss til tar mindre tid og oppmerksomhet enn vi tror.

PSYKOLOGISK VEILEDNING ÅPNER MULIGHETEN FOR:

  • Å avdekke ubrukte ressurser, evner og muligheter i deg selv
  • Å oppleve mer mening og tilfredshet i livet ditt
  • En dypere og sannere forbindelse med andre
  • En større opplevelse av personlig styrke og integritet
  • Å få tilgang til klarhet og indre fred

Gjennom veilednings-dialogen vil du tilegne deg genuin forståelse av hvordan du kan få tilgang til livsgnist og dypere lag av deg selv. Steg for steg vil du gjenoppdage hvor lyst og meningsfylt livet blir når du er mer samstemt med den du egentlig er.

Veiledning er riktig for deg hvis du i livet ditt møter utfordringer, for eksempel:
En mangel på mening og retning. Vanskelige valg som må tas. En søken etter noe som er mer riktig for deg.

Sesjoner tilbys via Skype og i Ubud, Bali.
For enkeltmennesker og par.

Fastsett tidspunkt for en introduksjons-time av 75 minutters varighet til halv pris, for å se om min metode og vår personlige kjemi er understøttende for det du søker.